03 / 05 / 2022

Ūdenssaimniecības tarifi Rīgā joprojām ir vieni no zemākajiem Latvijas pilsētās

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 29.04.2022. ir apstiprinājusi jaunus SIA “Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. Turpmāk ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,02 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 0,91 EUR/m3 (bez PVN). Jaunie tarifi stāsies spēkā 1. jūnijā.

Tas nozīmē, ka turpmāk mājsaimniecībai Rīgā par vienu kubikmetru ūdens būs jāmaksā par 17 centiem vairāk, tāpat arī kanalizācijas pakalpojumu kubikmetrs pieaugs par 17 centiem (izmaksu pieaugums norādīts bez PVN).

SIA “Rīgas ūdens” aprēķini liecina, ka uzņēmuma sniegto pakalpojumu jaunie tarifi jeb izmaksas procentos pret vidējiem Latvijas mājsaimniecību ienākumiem joprojām saglabātos 2018. gada līmenī, t.i., aptuveni 1% no vidējiem ienākumiem.

Vidējās mājsaimniecības ūdens patēriņa izmaksas Rīgā līdz šim veidoja ap 14,04 EUR mēnesī (ar PVN), saskaņā ar jaunajiem tarifiem tās būs aptuveni 17,05 EUR mēnesī (ar PVN), tātad pieaugums mājsaimniecībai vidēji mēnesī būs ap trim eiro jeb 21,3%.

Salīdzinot SIA “Rīgas ūdens” tarifus ar Pierīgas pašvaldību (Stopiņu, Ķekavas, Mārupes, Garkalnes, Ādažu u.c.) un Latvijas lielāko pilsētu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem vai tarifu projektiem, SIA “Rīgas ūdens” tarifi ir vieni no zemākajiem.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi vai tarifu projekti Pierīgas pašvaldībās un Latvijas lielākajās pilsētās/2022

 

1.attēls: SIA “ Rīgas Ūdens” apkopotie dati, 2022

Rīgā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus nodrošina SIA "Rīgas ūdens".  Pārdomāta tarifu paaugstināšana ir nepieciešama saskaņā ar Rīgas domes noteiktajiem nefinanšu mērķiem, kuri jāsasniedz uzņēmumam:

  • palielināt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu un pieslēgumu īpatsvaru, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un mazinot vides piesārņojumu;
  • uzlabot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti un efektivitāti;
  • uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti un nodrošināt vēl kvalitatīvākus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

Tāpat tiek ņemti vērā apstākļi ekonomikā kopumā un aktuālais energoresursu sadārdzinājums, jo nozīmīgu  ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu daļu Rīgā veido tieši samaksa par elektroenerģiju.

Jaunais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu projekts SPRK tika iesniegts 2021. gada 29. decembrī. SIA “Rīgas ūdens” iepriekšējie tarifi bija spēkā kopš 2018. gada 1. jūnija.

 

Dalies: