Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Vēsture

SIA “Rīgas ūdens” ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kas darbojas stratēģiski svarīgā nozarē, veicot pašvaldības funkciju ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu jomā. Uzņēmums ir dibināts 1991. gada 24. septembrī, savukārt 2003. gada 16. decembrī Rīgas dome pieņēma lēmumu „Par Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Rīgas ūdens” reorganizāciju par sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rīgas ūdens””. Sabiedrība ir nodibināta un ierakstīta Komercreģistrā 2004. gada 12. janvārī.

2020. gads

2016. gads

2012. gads

2009. gads

2006. gads

2004. gads

1991. gads

1988. gads

1978. gads

1950. gads

1935. gads

1904. gads

1883. gads

1876. gads

1863. gads

1679. gads

1620. gads

1582. gads