Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Datu izsniegšana

SIA „Rīgas ūdens” veic uzņēmuma rīcībā esošu datu izsniegšanu par centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ( turpmāk- datu izsniegšana).

Datu izsniegšana ir maksas pakalpojums.

Datu izsniegšanas pieteikšanas kārtība

Pieprasījums datu izsniegšanai nosūtāms uz e-pastu: klienti@rigasudens.lv, elektroniskā sūtījuma pielikumā pievienojot pieprasāmās teritorijas  plānu  DGN/DWG formātā. Datu izsniegšanas pieprasījums par katru objektu jānoformē atsevišķā e-pasta sūtījumā ar šādu informāciju:

  1. e-pasta sūtījuma tematā jānorāda pieprasāmā objekta nosaukums;
  2. informācija par iesniedzēju – fiziskai personai - vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs vai juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs;
  3. juridiskai personai jānorāda bankas rekvizīti;
  4. kontaktpersona un kontakttālrunis, e-pasts.

 

Datu izsniegšanas kārtība

Pēc pieprasījuma saņemšanas, pakalpojuma saņēmējam tiks nosūtīts rēķins par pakalpojumu. Pieprasītie dati tiek izsniegti tikai pēc rēķina apmaksas.

Kontaktinformācija

E-pasts: klienti@rigasudens.lv