Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Plānotie iepirkumi un noslēgtie iepirkumu līgumi

SIA “RĪGAS ŪDENS” IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ (iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena pārsniedz EUR 45 000):

Iepirkumu  uzsākšanas plāns 2019. gada septembrim dow.svg

Informācija par 2019. gada augustā noslēgtajiem iepirkuma līgumiem dow.svg

 

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU IEPIRKUMU LIKUMĀ NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ:

Iepirkumu uzsākšanas plāns 2019. gada martā

2019. gadā noslēgtie iepirkumu līgumi

2018. gadā noslēgtie iepirkumu līgumi

2017. gadā noslēgtie iepirkumu līgumi

Grozījumi iepirkuma līgumos, kas noslēgti līdz 01.04.2017.