Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Plānotie iepirkumi un noslēgtie iepirkumu līgumi

SIA “RĪGAS ŪDENS” IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ

Iepirkumu uzsākšanas plāns 2021. gada novembrim dow.svg

Iepirkumu uzsākšanas plāns 2021. gada oktobrim dow.svg

Informācija par 2021. gadā noslēgtajiem iepirkuma līgumiem:

2021. gada oktobrī noslēgtie iepirkuma līgumi dow.svg
2021. gada septembrī noslēgtie iepirkuma līgumi dow.svg
2021. gada augustā noslēgtie iepirkuma līgumi dow.svg
2021. gada jūlijā noslēgtie iepirkuma līgumi dow.svg
2021. gada jūnijā noslēgtie iepirkuma līgumi dow.svg
2021. gada maijā noslēgtie iepirkuma līgumi dow.svg
2021. gada aprīlī noslēgtie iepirkuma līgumi dow.svg
2021. gada martā noslēgtie iepirkuma līgumi dow.svg
2021. gada februārī noslēgtie iepirkuma līgumi dow.svg
2021. gada janvārī noslēgti iepirkuma līgumi dow.svg


SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU IEPIRKUMU LIKUMĀ NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ: 

Iepirkumu uzsākšanas plāns 2021. gada novembrim dow.svg

Plānoto iepirkumu uzsākšanas saraksts 2021. gada 2. pusgadam dow.svg

Informatīvs paziņojums par 2021. gada 1. pusgadā plānotajiem iepirkuma līgumiem dow.svg

Iepirkumu uzsākšanas plāns 2021. gada martā

Iepirkumu uzsākšanas plāns 2021. gada februārī

Iepirkumu uzsākšanas plāns 2021. gada janvārī

Iepirkumu uzsākšanas plāns 2020. gada februārī

2020. gadā noslēgtie iepirkumu līgumi

2019. gadā noslēgtie iepirkumu līgumi

2018. gadā noslēgtie iepirkumu līgumi

2017. gadā noslēgtie iepirkumu līgumi

Grozījumi iepirkuma līgumos, kas noslēgti līdz 01.04.2017.

Iepirkumu arhīvs