Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Izsludinātie iepirkumi Rīgas ūdens Iepirkumu procedūras paredzētajā kārtībā

Identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas datums
IDRŪ-2019/174 Darba cimdu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde 30.01.2020
IDRŪ-2019/182 Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Rīgā, Ganību dambī 11 30.01.2020
IDRŪ-2020/1 Kravas lifta izbūve Rīgā, Dzintara ielā 60 06.02.2020
IDRŪ-2019/170 Ceļa seguma atjaunošanas darbi un satiksmes organizācija 13.02.2020

Izsludinātie iepirkumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā

Identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas datums
IDRŪ-2020/3 Apsardzes pakalpojumi 13.02.2020