Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Izsludinātie iepirkumi Rīgas ūdens Iepirkumu procedūras paredzētajā kārtībā

Piedāvājumus izsludinātiem iepirkumiem lūgums nodot pie ieejas teritorijā Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, sarga ēkā

Identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas datums
IDRŪ-2020/46 Kanalizācijas sūkņu piegāde 02.06.2020
IDRŪ-2020/56 Ceļa seguma atjaunošanas darbi un satiksmes organizācija 02.06.2020
IDRŪ-2020/37 Kanalizācijas sūkņu stacijas Kuģu ielā, Rīgā, elektrosadalnes pārbūve 02.06.2020
IDRŪ-2020/43 Reaģenta – dūņu atūdeņošanas procesa fugāta putu dzēsēja piegāde (Supply of reagent – sludge dewatering fugate defoamer) 02.06.2020
IDRŪ-2020/59 BAS “Daugavgrīva” biogāzes attīrīšanas iekārtas tehniskās apkopes un remonts 05.06.2020
IDRŪ-2020/62 Kanalizācijas un ūdensvada tīklu Rīgā, Kvadrāta un Mazjumpravas ielās izbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 09.06.2020
IDRŪ-2020/64 Ūdensvada posmu Rīgā, Salnas ielā, izbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 10.06.2020
IDRŪ-2020/65 Darba apavu piegāde 10.06.2020
IDRŪ-2020/63 Kanalizācijas ķīļveida atloku aizbīdņu piegāde 10.06.2020
IDRŪ-2020/67 Vieglās automašīnas pilna servisa noma 15.06.2020
IDRŪ-2020/58 Ūdensvada tīkla Rīgā, Jūrmalas gatvē pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 18.06.2020
IDRŪ-2020/61 Pazemes ūdensgūtves “Remberģi” stingrā režīma aizsargjoslas žoga atjaunošana 18.06.2020
IDRŪ-2020/68 Elektromagnētisko komercuzskaites mēraparātu piegāde 18.06.2020
IDRŪ-2020/66 Ūdens ieguves urbumu ierīkošana pazemes ūdensgūtves “Baltezers” teritorijā 19.06.2020
IDRŪ-2020/57 Ūdensvada tīkla izbūve Rīgā, Stigu ielā 12 19.06.2020

Izsludinātie iepirkumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā

Identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas datums
IDRŪ-2020/9KF Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas Berģos, Imantā un Beberbeķos būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība 08.06.2020