Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Izsludinātie iepirkumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā

Identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas datums
IDRŪ-2019/150KF Ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšana Berģos (Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā) 02.12.2019