Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Biežāk uzdotie jautājumi

Kur var aizpildīt iesniegumu līguma slēgšanai?

Kādi dokumenti nepieciešami līguma noslēgšanai?

Kā kļūt par SIA „Rīgas ūdens” klientu?

Kādas ir atbildības robežas ūdensvadam un kanalizācijai?

Ko darīt, ja mainās objekta vai ēkas īpašnieks?

Kāds ir SIA „Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centra (Brīvības ielā 49/53) darba laiks?

Kura puse maksā vai sedz komisijas maksu maksājumiem par ūdeni, ja līgumā nekas nav minēts?

Kura pienākums ir veikt kanalizācijas un lietus kanalizācijas šahtu tīrīšanu?

Kad tiks izbūvēti kanalizācijas tīkli atsevišķos Rīgas rajonos?

Kāda ir ūdens cietība?

Vai iespējams pārbaudīt ūdens parauga (krāna, akas, avotiņa, dīķa, ezera) kvalitāti?

Kas ir komercuzskaites mēraparāts (KUM)?

Kurš uzstāda komercuzskaites mēraparātu ēkas ievadā un dzīvoklī?

Pēc kādiem parametriem nosaka komercuzskaites mēraparāta diametru?

Pa kādu tālruni jāziņo komercuzskaites mēraparāta rādījumi?

Vai es varu atslēgt kaimiņos esošo māju (blakuslietotāju) no ūdens un/vai kanalizācijas?

Kādu samaksu ēkas īpašnieks tiesīgs ņemt no īrniekiem par ūdeni un kanalizāciju?

Ko darīt, ja dzīvoklī plīsusi ūdens caurule vai mājā aizsērējusi kanalizācija?

Ja tehniskajiem noteikumiem beidzies derīguma termiņš, vai/kā tos var pagarināt?

Cik ilgi ir derīgi tehniskie noteikumi?

Ja ir vairāki īpašnieki, vai visiem ir jāpieprasa tehniskie noteikumi?

Kā sazvanīt Klientu apkalpošanas centru no ārzemēm?

Kādos gadījumos ir pieprasāmi tehniskie noteikumi?

Vai es varu saņemt līdzfinansējumu pieslēguma centralizētajiem inženiertīkliem ierīkošanai?

Pēc kādiem principiem tiek izvēlētas apkaimes, kurās tiek būvētas centralizētās kanalizācijas sistēmas?

Dalies: