Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Pakalpojuma pieejamība

Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas iedzīvotājiem ir nodrošināta piekļuve centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, taču pastāv atsevišķi rajoni, to daļas vai atsevišķas ielas, kur šie pakalpojumi nav pieejami.  

Lūdzu, aizpildiet šo pieteikuma formu un SIA "Rīgas ūdens" speciālisti sniegs Jums informāciju par konkrētā pakalpojuma pieejamību Jūs interesējošā objektā.