Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Būvspeciālistu reģistrs

Būvspeciālisti, kas specializējas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu veikšanā:

uz šo brīdi aktīvais būvdarbu veicēju saraksts, to skaitā arī iespējamie klientu īpašumā esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu avāriju novēršanas darbu veicēji.

 

Būvspeciālisti, kas specializējas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā:

uz šo brīdi aktīvais projektētāju saraksts

 

Uzklikšķinot uz jebkura sertifikāta numura:

attēls 1

atveras attiecīgā projektētāja kontaktinformācija, ja projektētājs to ir publiskojis:

 

attēls 2