Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Rekvizīti

Nosaukums: SIA "Rīgas ūdens"

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495, Latvija

Vienotais reģistrācijas numurs: 40103023035

Konts: LV68PARX0000833631125

Banka: AS „Citadele banka“ 

 

Norēķini

Samaksu par SIA „Rīgas ūdens” sniegtajiem pakalpojumiem var veikt jebkurā bankā skaidrā naudā vai veicot pārskaitījumu uz kādu no minētajiem banku kontiem: 


AS „Citadele banka”          LV68 PARX 0000 8336 3112 5


AS „Swedbank”                 LV38 HABA 0551 0237 5036 5


AS "Luminor Bank"           LV41 RIKO 0002 0100 2783 8


AS „SEB banka”               LV68 UNLA 0050 0148 5498 3


Veicot rēķina apmaksu, kā maksājuma mērķis OBLIGĀTI jānorāda līguma vai rēķina numurs!

 

Logotips

logo

LOGOTIPS PDF