Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Kontakti

Nosūtīt E-pastu

Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis

8000 2122

SIA “Rīgas Ūdens”

 Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495, Latvija

ikona Vienotais reģistrācijas numurs: 40103023035

 Vienotais bezmaksas informatīvais tālrunis uzziņām (darba laikā) un avāriju dienestam (diennakts režīmā) 80002122

 Zvaniem no ārzemēm: +371 67088555

 E-adrese

*Iesakām sūtīt mums elektroniski parakstītus dokumentus - vairāk informācijas par E-adresi un E-parakstu

Klientu apkalpošanas centrs

 Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija

 80002122

 klienti@rigasudens.lv

Sekretariāts

 Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1,Rīga, LV-1495, Latvija

 office@rigasudens.lv

Komunikācijas daļa

 67088346

 25765272

 pr@rigasudens.lv

Klientu servisa nodrošinājuma departaments

 Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495, Latvija

 80002122

 klienti@rigasudens.lv

Rekvizīti

Nosaukums: SIA "Rīgas ūdens"

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495, Latvija

Vienotais reģistrācijas numurs: 40103023035

Banka: AS „Citadele banka”

Norēķinu konts: LV68 PARX 0000 8336 3112 5

Pieteikt bojājumu

Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis

8000 2122

Kā notiek bojājuma pieteikuma izskatīšana un bojājuma novēršana?

1. Solis - pieteikuma izvērtēšana.

Saņemot Jūsu pieteikumu sadaļā Pieteikt bojājumu, tiek izvērtēts pieteikuma saturs - šajā sadaļā tiek pieņemta informācija tikai par ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmu darbības bojājumiem, ar to saistīto pakalpojumu piegādes kvalitāti u.tml. 

2. Solis - bojājuma apsekošana.

Ja pieteiktais bojājums ir Rīgas ūdens atbildības zonā, mūsu speciālisti tiek norīkoti bojājuma apsekošanai. Ja bojājums nav Rīgas ūdens atbildības zonā, mēs informējam bojājuma pieteicēju par to.

3. Solis - bojājuma klasificēšana.

Apsekošanas laikā bojājums tiek klasificēts atbilstoši bojājuma apjomam, ietekmei uz pakalpojuma piegādi, kvalitāti u.c. aspektiem:

      kā avārijas darbu uzdevums;

      kā plānveida darbu uzdevums.

Nepieciešamības gadījumā bojājuma vieta tiek norobežota.

4. Solis - bojājuma novēršana

Atbilstoši bojājuma klasifikācijai, tiek plānoti remontdarbi. Ja bojājums klasificēts kā avārija - remontdarbi tiek veikti nekavējoties. Pārējos gadījumos bojājuma novēršanas darbi tiek plānoti atbilstoši noslodzei u.c. saistītiem resursiem.

5. Solis - pieteicēja informēšana.

Mēs informējam bojājuma pieteicēju par remontdarbu termiņiem, ja bojājuma novēršana ir plānveida darbu uzdevums.

 

 

 

Uzmanību! Apmeklējot SIA “Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centru Brīvības ielā 49/53, klientiem jālieto medicīniskā sejas maska vai respirators.

distancēšanās

Iesniegumu pieņemšana un vispārīgas konsultācijas:

Klientu apkalpošanas centrs

 

Brīvības iela 49/53, Rīga

 

kac darba laiks

Telefoniskas konsultācijas tehniskos jautājumos:

  • par tehniskajiem noteikumiem* 

Tehnisko noteikumu sektora vadītājs –Jānis Zvidriņš (tālr.:67088348)


 

Pirmdiena:     13:30 - 15:30

Ceturtdiena:  08:30 - 11:30

  • par būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanu*

Inženierkomunikāciju piesaistes inženieri:

Romāns Antoščenko (tālr.:67088409)

Anete Līgotne (tālr.:67088426)

Astrīda Tinte (tālr.:67088357)

Andra Zvejniece (tālr.:67088351)

Diāna Gorodecka (tālr.:67072059)

Pirmdiena:     13:30 - 15:30

Ceturtdiena:  08:30 - 11:30

  • par atzinumu izsniegšanu          (par inženierbūves gatavību ekspluatācijai) 

Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris – eksperts - Guntars Bergs (tālr.: 67088353)

Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris – Guntis Ozols (tālr.:67032889)

Pirmdiena:     13:30 - 15:30

Ceturtdiena:  08:30 - 11:30

  • par citiem tehniskiem jautājumiem                

Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris – Gints Rullis (tālr.: 67088349)

Inženierkomunikāciju piesaistes inženiere – Liene Jaunzeme (tālr.: 67088593)

Pirmdiena:     13:30 - 15:30

Ceturtdiena:  08:30 - 11:30

*atsevišķi sarunājot ar konkrēto speciālistu, ir iespējamas konsultācijas izmantojot “MS Teams” vai “Zoom”.

Informācija par topogrāfisko plānu saskaņošanu

Atļaujas būvdarbu veikšanai saņemšana:

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienests

Ziepniekkalna iela 70, Rīga, 21.kabinets

Pirmdiena, Trešdiena:  09:00 - 11:00

Ūdens kvalitātes pārbaude:

Dzeramā ūdens kvalitātes kontroles laboratorija Bauskas iela 209, Rīga

Pirmdiena, Otrdiena:    08:00 - 12:00

Dzeramā ūdens kvalitātes kontroles laboratorija Pazemes ūdensgūtve "Baltezers - Zaķumuiža" Sūkņu stacijas iela 13, Baltezers, Ādažu novads

Pirmdiena, Otrdiena:    08:00 - 12:00

Notekūdeņu kvalitātes kontroles laboratorija BAS "Daugavgrīva" Dzintara iela 60, Rīga

Pirmdiena, Otrdiena:    08:00 - 12:00