Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Būvdarbu veicējiem

Rakšanas darbu atļaujas saņemšana

Gruntsūdens novadīšana SIA “Rīgas ūdens” centralizētajā kanalizācijas sistēmā

Veidlapas būvdarbu veicējiem