Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Objektā ar pieslēgumu

Ja objektam ir izbūvēts ūdens un/vai kanalizācijas pieslēgums centralizētajiem tīkliem, pakalpojums ir pieejams un Klientam jānoslēdz tipveida līgums ar SIA "Rīgas ūdens" par pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas lietošanu.

 

 

Līguma noslēgšana