Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Pakalpojuma pieslēgšana

Lai uzzinātu par iespējām jūs interesējošā objektā  pieslēgt centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu, lūdzam aizpildīt anketu un sagaidīt mūsu speciālista atbildi uz jūsu norādīto e-pasta adresi.

Ja objektam ir pieslēgums centralizētajiem tīkliem - klientam  jānoslēdz tipveida līgums ar SIA "Rīgas ūdens" par pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas lietošanu.

Ja objektam nav pieslēguma centralizētajiem tīkliem - nepieciešama jauna pieslēguma izbūve vai esoša pieslēguma rekonstrukcija.