Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Ūdens kvalitātes pārbaude

SIA „Rīgas ūdens” Apvienotā ūdens kvalitātes kontroles laboratorija uz laiku pārtrauc ūdens paraugu pieņemšanu testēšanai. Pārbaudēm tiek pieņemti ūdens paraugi tikai no jauniem pieslēgumiem centralizētajai ūdens apgādes sistēmai, kuru testēšanas rezultātus pieprasa SIA “Rīgas ūdens”.

Laboratorija pieņem paraugus darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00, Bauskas ielā 209, tel. 67088576. Laboratorijā iepriekš jāsaņem sterils 0,5l tilpuma maisiņš parauga ņemšanai. Laboratorijas darbinieks sniegs instrukcijas, kā pareizi ņemt paraugu.

  !  Paraugi laboratorijā jāpiegādā paraugu ņemšanas dienā.

 

Laboratorija

SIA „Rīgas ūdens” Apvienotā ūdens kvalitātes kontroles laboratorija ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (akreditācijas apliecība Nr. T-165).

Ūdens un notekūdeņu paraugu testēšanas cenas