Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Papildpakalpojumu veidi un cenas

Papildus sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai (centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana), SIA „Rīgas ūdens” sniedz arī papildpakalpojumus.

Pakalpojumu sniegšanas nosacījumi

Klienti var pieteikt sev vēlamo papildpakalpojumu, aizpildot iesnieguma formu klientu portālā vai zvanot pa vienoto telefona numuru 80002122, vai sagatavojot Iesniegumu par papildpakalpojuma pieteikšanu un nosūtot to elektroniski uz e-pasta adresi klienti@rigasudens.lv, vai Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53.

Ja pakalpojumu nav iespējams sniegt iesniegumā norādītajā laikā, klients par to tiek informēts telefoniski, vienlaikus saskaņojot citu iespējamo pakalpojuma sniegšanas laiku.

Papildpakalpojumiem tiek piemērota  priekšapmaksa (izņemot pakalpojumu Komercuzskaites mēraparāta nomaiņu).

Maksas pakalpojumu veidi un cenas