Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Kas ir e-paraksts

Lai veicinātu attālinātu saziņu ar valsts un pašvaldību iestādēm un dažādu pakalpojumu sniedzējiem, iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir pieejams drošs elektroniskais paraksts. Mēs iesakās izmantot drošu elektronisko parakstu arī darījumiem ar SIA "Rīgas ūdens", piemēram, līgumu, rēķinu u.c. dokumentu parakstīšanai. 

 

Informācija medijos

Kas ir drošs elektroniskais paraksts?

Vai katrs Latvijas iedzīvotājs var izmantot e-parakstu?

Kas ir e-adrese?

Dalies: