Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Galvenie finanšu rādītāji

Galvenie finanšu rādītāji

SIA “Rīgas ūdens” 2021.gada 12 mēnešu neto apgrozījums, salīdzinot ar 2020.gada 12 mēnešiem, palielinājies par 0,32% un veidoja 55,83 milj. EUR.

2021.gada 12 mēnešos pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, salīdzinot ar 2020.gada 12 mēnešiem, palielinājās par 5,75% un veidoja 48,82 milj. EUR.

EBITDA (Ieņēmumi pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem) 2021.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2020.gada 12 mēnešiem, samazinājās par 10,03% un veidoja 20,86 milj. EUR.

 

Aktīvu kopsumma 2021.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2020.gada 12 mēnešiem, palielinājās par 3,45% un veidoja 312,29 milj. EUR.

Pašu kapitāls 2021.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2020.gada 12 mēnešiem, palielinājās par 3,39% un veidoja 171,98 milj. EUR.