Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Pamatdarbības rādītāji

Ūdens patēriņš

2020. gadā Rīgas pilsētas ūdensvada tīklā kopumā tika padoti 37,4 milj. m3 ūdens, bet ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas apjoms sasniedza 32,4 milj. m3.

Uz pilsētu padotais ūdens apjoms, milj. m3

Uz pilsētu padotais ūdens apjoms milj.m3

Notekūdeņu daudzums

2020. gadā bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva” kopumā attīrīti 48,9 milj. m3 notekūdeņu, tai skaitā no klientiem saņemtais notekūdeņu daudzums (kanalizācijas pakalpojums) - 37,6 milj. m3.

 

Kopējais attīrīto notekūdeņu apjoms, milj. m3

Kopējais attīrīto notekūdeņu apjoms milj.m3