Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Pamatdarbības rādītāji

Ūdens patēriņš

2019. gadā Rīgas pilsētas ūdensvada tīklā kopumā tika padoti 38,3 milj. m3 ūdens, bet ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas apjoms sasniedza 33,7 milj. m3.

Uz pilsētu padotais ūdens apjoms, milj. m3

Uz pilsētu padotais ūdens

Notekūdeņu daudzums

2019. gadā bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva” kopumā attīrīti 49,7 milj. m3 notekūdeņu, tai skaitā no klientiem saņemtais notekūdeņu daudzums (kanalizācijas pakalpojums) - 38,7 milj. m3.

 

Kopējais attīrīto notekūdeņu apjoms, milj. m3

Attīrīto notekūdeņu apjoms