Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Pamatdarbības rādītāji

Pēc datiem uz 2022. gada 1. janvāri, pilsētas centralizētās ūdensapgādes pakalpojumi Rīgā pieejami 97,92% iedzīvotāju (šo iespēju izmantojuši 97,27%), centralizētās kanalizācijas pakalpojumi - 97,50% iedzīvotāju (pieslēgušies 95,95%).

2021. gadā Rīgas pilsētas ūdensvada tīklā kopumā padoti 37,0 milj. m3 ūdens, ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas apjoms 2021. gadā sasniedza 31,9 milj. m3. Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva” 2021. gadā kopumā tika attīrīti 48,9 milj. m3 notekūdeņu.

grafiks