Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Ūdensapgāde

Rīgas ūdensapgādei nepieciešamais ūdens daudzums šobrīd tiek iegūts sešās pilsētas nozīmes ūdensgūtvēs, kas izmanto virszemes un pazemes ūdens krājumus. 

Iegūtā ūdens sadalījums no pazemes un no virszemes ūdensgūtvēm

ūdenspadeves grafiks

 

Virszemes un pazemes ūdens provizorisks sadalījums Rīgas pilsētas centralizētajā ūdensapgādes sistēmā

provizorisks sadalījums

 

Ūdensapgāde no virszemes ūdensgūtves

Lielākā daļa dzeramā ūdens patērētāju Daugavas kreisajā krastā ūdeni saņem no Daugavas upes baseina Rīgas HES zonā.

Ūdens tiek ņemts upes dziļākajos slāņos un ar sūkņu palīdzību pa cauruļvadiem nogādāts ūdens stacijā "Daugava", kur to sagatavo atbilstoši dzeramā ūdens kvalitātes prasībām, izmantojot ķīmiskos reaģentus, attīra, dezinficē, nostādina un vairākkārtīgi filtrē. Ūdens dezinficēšanai tiek lietots ozons.

Ūdens stacija "Daugava” diennaktī spēj sagatavot līdz 210 tūkst. m3 dzeramā ūdens.  Sagatavotā dzeramā ūdens kvalitāte un stacijas drošība atbilst normatīvajām prasībām.

 

Ūdensapgāde no pazemes ūdensgūtvēm

Pazemes ūdensgūtve "Baltezers–Zaķumuiža" ar centralizēto ūdensapgādi galvenokārt nodrošina Daugavas labā krasta patērētājus Rīgā. Ūdens tiek iegūts no piecām pilsētas nozīmes ūdensgūtvēm - no pazemes urbumiem ūdensgūtvēs "Baltezers", "Baltezers 1”, "Baltezers 2”, "Zaķumuiža” un "Remberģi”. Mazais Baltezers tiek izmantots pazemes ūdeņu papildināšanai ūdensgūtvēs "Baltezers” un "Baltezers 2”.

Lai nodrošinātu ūdens resursu saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz iegūstamā ūdens kvalitāti, ap pazemes ūdens ņemšanas vietām ir noteikta aizsargjosla, kas kopumā aptver 83 km2 lielu teritoriju Ādažu un Ropažu novadu teritorijās.

Pazemes ūdensgūtve "Baltezers–Zaķumuiža" spēj saražot līdz 85 tūkst. mdzeramā ūdens diennaktī. Iegūtā dzeramā ūdens kvalitāte atbilst saistošās ES direktīvas prasībām, izņemot daļu ūdensgūtvju, kurās ir palielināts dzelzs un mangāna saturs. Lai nodrošinātu arī šo rādītāju atbilstību ES direktīvas prasībām, 2015. gadā tika pabeigta ūdens demanganizācijas un atdzelžošanas stacijas būvniecība ūdensgūtvē “Baltezers”.

Ūdensapgādes tīkli

Rīgas pilsētas ūdensapgādes tīklu kopējais garums uz 2022. gada sākumu bija 1485,63 km. Ūdensapgādes tīkli  būvēti no dažāda materiāla (ķets, tērauds, dzelzsbetons u. c.) un diametra (no 20 līdz 1200 mm) cauruļvadiem.

Lai uzlabotu ūdensapgādes kvalitāti un drošību, SIA "Rīgas ūdens" visā Rīgas pilsētas teritorijā katru gadu veic cauruļvadu, hidrantu un aizbīdņu nomaiņu vai rekonstrukciju.

Ūdens pieejamību atsevišķu Rīgas rajonu vai ēku grupu iedzīvotājiem daudzstāvu namos ar nepieciešamo spiedienu cauruļvados (ne mazāku par Latvijas būvnormatīvos paredzēto piecstāvu dzīvojamajai apbūvei) visā pilsētas teritorijā nodrošina 16 ūdens spiediena paaugstināšanas stacijas.

Pievienotie dokumenti