Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Kanalizācija

Kanalizācijas tīkli

Rīgas pilsētas kanalizācijas tīkla kopgarums 2018. gada beigās sasniedza 1 177 km. Lielāko īpatsvaru kanalizācijas tīklu sistēmā veido keramikas caurules ar diametru no 200 līdz 300 mm. Notekūdeņu pārsūknēšana kanalizācijas sistēmā tiek veikta ar 85 kanalizācijas sūkņu staciju palīdzību.

Remonta un kontroles vajadzībām Rīgas centralizētās kanalizācijas tīklā ir izveidotas 25 000 skatakas. Rīgas ūdens regulāri veic kanalizācijas cauruļu profilaktisko tīrīšanu un skalošanu.

Rīgas ūdens ik gadu palielina kanalizācijas tīkla un tā sūkņu staciju jaudu, lai nodrošinātu drošu pilsētas sadzīves notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz Bioloģiskās attīrīšanas stacijai "Daugavgrīva”.

Notekūdeņu attīrīšana

Notekūdeņi, nonākot Bioloģiskās attīrīšanas stacijā "Daugavgrīva”, vispirms tiek mehāniski attīrīti no smiltīm un dažādiem priekšmetiem, pēc tam attīrīti bioloģiski, izmantojot aktīvās dūņas. Bioloģiski attīrītos notekūdeņus izvada Rīgas jūras līcī aptuveni 2,4 km attālumā no krasta līnijas un 15 m dziļumā. Notekūdeņu attīrīšanas procesā radušās nogulsnes (izlietotās dūņas) novada uz dūņu blīvētājiem un apstrādā metāntvertnēs, iegūstot biogāzi, kuru pēc tam izmanto siltumapgādes vajadzībām.

Šobrīd attīrīšanas ietaises tiek noslogotas aptuveni par 68% no projektētās hidrauliskās diennakts veiktspējas.

 

Pievienotie dokumenti