Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Padome, valde

2020. gada 8. septembrī SIA "Rīgas ūdens" dalībnieku sapulce no jauna izveidotajā uzņēmuma padomē ievēlēja Daci Ljusu un Māri Kleinbergu. 2021. gada 19. janvārī tika ievēlēts arī trešais padomes loceklis – par to kļuva Tālis Juhna. 2021. gada 22. janvārī SIA "Rīgas ūdens" padomes sēdē par padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts Māris Kleinbergs.

Padomes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs

Padomes locekle Dace Ljusa

Padomes loceklis Tālis Juhna

Valdes priekšsēdētājs Krišjānis Krūmiņš

Valdes loceklis Normunds Zvaunis