Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Korupcijas riska novēršana

Ja klientam vai sadarbības partnerim rodas aizdomas par iespējamiem SIA  Rīgas ūdens" darbinieku ētikas pamatprincipu pārkāpumiem, lūdzam par to mūs rakstiski informēt,  e-pasts: adv@rigasudens.lv

UZZIŅAI:

Nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem institūcijās, Rīgas birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, tālr. 6702685967012031, e-pasts: bac@riga.lv

 

Pasākumi korupcijas risku novēršanai

Dalies: