Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Nodokļu maksājumi

SIA “Rīgas ūdens” veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2018. gadā:

nodokļu maksājumi 2018