Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Nodokļu maksājumi

SIA “Rīgas ūdens” valsts budžetā samaksātie nodokļi 2015-2017. g., tūkst. EUR

Valsts budžetā samaksātie nodokļi 2015-2017.g., tūkst. EUR

 

SIA “Rīgas ūdens” valsts budžetā samaksātie nodokļi 2018. g., EUR

SIA "Rīgas ūdens" valsts budžetā samaksātie nodokļi 2018.g., EUR

 

SIA “Rīgas ūdens” valsts budžetā samaksātie nodokļi 2019. g., EUR

SIA "Rīgas ūdens" valsts budžetā samaksātie nodokļi 2019.g., EUR