Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Nodokļu maksājumi

SIA “Rīgas ūdens” valsts budžetā samaksātie nodokļi 2017.-2021. gads, EUR

Nodoklis, iemaksa vai nodeva Iestāde, kurā veikts maksājums Samaksāts 2017.gadā Samaksāts 2018.gadā Samaksāts 2019.gadā Samaksāts 2020.gadā Samaksāts 2021.gadā
Pievienotās vērtības nodoklis Valsts kase 5 488 840 8 022 051 9 923 802 9 097 409 8 664 240
Nekustāmā īpašuma nodoklis Visās iestādēs 244 458 212 856 213 230 212 968 209 705
  Ādažu novada pašvaldība 1 465 1 465 1 465 1 463 1 475
  Garkalnes novada dome 2 021 2 096 2 021 2 020 2 021
  Jūrmalas valstspilsētas administrācija 1 114 1 114 1 114 1 114 1 114
  Ķekavas novada pašvaldība 250 228 199 193 196
  Ozolnieku novada pašvaldība 998 998 357 439 441
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība 238 610 206 955 208 073 207 739 204 458
Dabas resursu nodoklis Valsts kase 1 147 232 1 238 053 1 228 912 1 178 385 1 118 987
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Valsts kase 4 104 253 4 411 296 4 805 162 4 948 871 4 801 683
Uzņēmējdarbības riska nodeva Valsts kase 3 382 3 327 3 335 3 313 3 245
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Valsts kase 2 316 192 2 274 330 2 461 673 2 537 958 2 503 568
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis Valsts kase 23 867 22 724 21 094 24 255 25 001
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis Valsts kase 14 807 14 146 9 571 8 771 11 222
  Kopā 13 343 031 16 198 783 18 666 779 18 011 930 17 337 651