Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Nodokļu maksājumi

SIA “Rīgas ūdens” valsts budžetā samaksātie nodokļi 2016.-2020. gads

Nodokļi