Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2021/207

Iepirkuma nosaukums Drošības sistēmu uzturēšana
Identifikācijas numurs RŪ-2021/207
Publicēšanas datums 16.11.2021
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 07.12.2021 plkst. 10:00
Objekta apskate

Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) ieinteresētajiem piegādātājiem tiek nodrošināta iespēja veikt Objektu un tajā esošo Drošības sistēmu apskati.

Apskati norādītajā termiņā darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00 nodrošina SIA “Rīgas ūdens” Informācijas tehnoloģijas daļas vadītājs Raimonds Arājs, mob.tālr.22007717, e-pasta adrese: raimonds.arajs@rigasudens.lv

Kontaktpersona

SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Vita Rubene, tālr.67088347, e-pasta adrese: vita.rubene@rigasudens.lv

Pievienotie dokumenti