Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Būvniecības ieceres dokumentācijas (BID) saskaņošanas kārtība

Standarta kārtība

Atvieglotā kārtība