Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Vadlīnijas

Vadlīnijas būvniecības ieceres dokumentācijas (BID) izstrādāšanai (aktualizācijas datums 25.11.2020.)

Lietus notekūdeņu aprēķins (aktualizācijas datums 25.11.2020.)