Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: T.I.132

Iepirkuma nosaukums Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves Rīgā, Darba ielā 8, būvuzraudzība
Identifikācijas numurs T.I.132
Publicēšanas datums 22.11.2021
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 26.11.2021 plkst. 12:00
Kontaktpersona

SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Vita Rubene, tālr. 67 088 347,
e-pasta adrese: vita.rubene@rigasudens.lv