Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

29 / 12 / 2021

SIA “Rīgas ūdens” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniedzis jaunu ūdenssaimniecības tarifu projektu

Būtiski pieaugot elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes izmaksām, SIA “Rīgas ūdens” spiests paaugstināt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus - 29. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniegts jauns ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu projekts. Tas paredz, ka maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem kopumā varētu pieaugt par 36 centiem jeb no 1,59 līdz 1,95 eiro par kubikmetru (bez PVN). Plānots, ka jaunie tarifi stāsies spēkā no 2022. gada 1. maija.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniegtajā tarifu projektā maksu par ūdensapgādes pakalpojumiem plānots noteikt 1,02 eiro par kubikmetru (pašlaik 0,85 eiro), bet par kanalizācijas pakalpojumiem – 0,93 eiro par kubikmetru (pašlaik 0,74 eiro) apmērā. Pēc ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanas, vidējo mājsaimniecību izmaksas par uzņēmuma sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem būs aptuveni 17,22 eiro mēnesī (šobrīd 14,04 eiro), kas veidos 3,18 eiro jeb 22,6% pieaugumu. Salīdzinot ar 2018. gada tarifa projektā iekļautajām izmaksām, jaunais tarifu projekts paredz SIA “Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu kopējo izmaksu pieaugumu par 18,8%, kā arī uzņēmuma sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu samazināšanos 3,8% apmērā.

Prognozējams, ka 2022. gadā elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes izmaksas pieaugs vairāk kā divas reizes, bet nozīmīgu  ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu daļu veido tieši maksa par elektroenerģiju. Tā nepieciešama visos ūdenssaimniecības pakalpojumu procesos - iegūstot un sagatavojot ūdeni no pazemes un virszemes ūdensgūtvēm, novadot to tālāk pie patērētājiem, savācot sadzīves kanalizācijas notekūdeņus, attīrot tos un izvadot attīrītos notekūdeņus jūrā utt. Pašreizējā tarifa izmaiņas ir saistītas arī ar ūdenssaimniecības infrastruktūras atjaunošanu un ekspluatāciju, tajā skaitā pamatlīdzekļu nolietojuma un uzturēšanas izmaksu, kā arī atkritumu pārstrādes pakalpojumu izmaksu pieaugumu. Pamatojoties uz iepriekšējo periodu pakalpojumu apjomu tendencēm, salīdzinājumā ar 2018. gadu, tarifa projektā plānots lietotājiem piegādātā ūdens apjoma samazinājums par 3,5%, bet savākto notekūdeņu apjomu samazinājums - par 2,4%.

Neskatoties uz to, ka tarifs nav mainīts vairāk nekā trīsarpus gadus, SIA “Rīgas ūdens” šajā laikā spējis realizēt virkni nozīmīgu investīciju projektu, kā arī veicis apjomīgus ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontdarbus Rīgas ielās, kas prasījuši lielus kapitālieguldījumus. Šajā laika posmā veikta centralizēto ūdensapgādes tīklu atjaunošana kopumā 9,7 kilometru garumā, tostarp Krasta ielā, Marijas ielā, 13. janvāra ielā, pie Augusta Deglava satiksmes pārvada, Anniņmuižas ielā, Jēzusbaznīcas ielā, Bruņinieku ielā, Ostas prospektā, Vagonu ielā u.c. Izbūvēts ūdensvads uz Jaunciemu, tādejādi iepriekš atdalītā Jaunciema ūdensapgādes sistēma pievienota Rīgas ūdensapgādes sistēmai, uzlabojot dzeramā ūdens kvalitāti un ūdensapgādes drošību.

Atjaunoti arī centralizētās kanalizācijas tīkli kopumā 28 kilometru garumā, tostarp virknē pilsētas centra ielu. Realizēti vai uzsākti modernizācijas darbi Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva”, uzlabojot notekūdeņu nostādināšanas un notekūdeņu dūņu atdalīšanas procesus. Pārbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija Brīvības gatvē 417, kā arī uzsākta kanalizācijas sūkņu staciju Brīvības gatvē 433 un Daugavgrīvas ielā 101 pārbūve, kā rezultātā tiks nodrošināta palielināta notekūdeņu apjoma pārsūknēšana videi draudzīgākā un drošākā veidā, kas it īpaši nepieciešams, paplašinot centralizētos kanalizācijas tīklus.

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā” 5. un 6. kārtas ietvaros uzsākta centralizēto ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Berģos, Imantā un Beberbeķos, kā arī uzsākta būvprojektu izstrāde centralizēto ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Imantā, Ziepniekkalnā un daļā Teikas.

Paveikto darbu rezultātā ir ievērojami uzlabojusies SIA “Rīgas ūdens” sniegto pakalpojumu kvalitāte un vides tīrība, un turpmākajos gados tiks turpināts darbs pie šo rādītāju paaugstināšanas.

Līdz šim Rīgā ilgstoši nodrošināts viens no zemākajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem, un arī pēc jaunā tarifu projekta apstiprināšanas SIA “Rīgas ūdens” tarifi būs vieni no zemākajiem Latvijā. SIA “Rīgas ūdens” īpaši pateicas ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem, kuri savlaicīgi veic samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem un izsaka cerību, ka tarifa pieaugums tomēr jūtami neietekmēs iedzīvotāju izdevumus par mājokli.

Dalies: