Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Pieņemtie apzīmējumi būvniecības ieceres (BID) UKT daļai/sadaļai

*.dwg (Aktualizācijas datums 07.08.2019.) 

DWG formāta faila atvēršanai nepieciešams fonts “isocpgg.shx” tehniskajam rakstam latviešu valodā, atbilstoši LVS EN ISO 3098 standartam.

*.pdf (Aktualizācijas datums 07.08.2019.)