Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Pieņemtie apzīmējumi būvniecības ieceres (BID) UKT daļai/sadaļai