Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

03 / 09 / 2019

Pabeigta ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve Mežaparka estrādes teritorijas apkaimē

SIA “Rīgas ūdens” pabeigusi ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvi Ostas prospektā, kā arī Mežaparka Lielās estrādes teritorijai piegulošajās ielās. Šos būvdarbus bija plānots pabeigt līdz pirmajai skolas dienai, kas, neskatoties uz dažiem tehnoloģiskajiem sarežģījumiem to veikšanas procesā, veiksmīgi arī izdevies. Šī projekta mērķis bija uzlabot Mežaparka apkaimes kanalizācijas sistēmu, kā arī padarīt drošāku ūdensapgādi. Novecojušā ķeta ūdensvada ar diametru 150 mm vietā izbūvēts jauns polietilēna vads ar diametru 315 mm, kopējais atjaunotā posma garums ir 1341 metrs. Savukārt sadzīves kanalizācijas sistēmas pārbūvē cauruļvadu diametrs tika palielināts no 200/250mm līdz 400 mm. Kopējais pārbūvētā posma garums – 313 metri. Šis projekts ir būtisks Mežaparka Lielās estrādes darbības nodrošināšanai, jo pērn pierādījās, ka pie lielākām apmeklētāju plūsmām kanalizācijas sistēmas diametrs nav pietiekams notekūdeņu novadīšanai. Mežaparkā pārbūvēts ūdensvads un kanalizācija

Dalies: