Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

25 / 11 / 2021

Namu apsaimniekotāji tiek aicināti nodrošināties pret ūdensvadu aizsalšanu

Balstoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, SIA "Rīgas ūdens" aicina namu apsaimniekotājus un privātmāju īpašniekus savlaicīgi apsekot namu iekšējos ūdensvada pievadus un nodrošināties pret to aizsalšanu aukstos laika apstākļos.

Ik gadu nākas saskarties ar sūdzībām par ūdens padeves traucējumiem, kuru iemesls ir aizsaluši nama iekšējie ūdensvada pievadi. Tie parasti atrodas ēku pagrabstāvos, bet SIA "Rīgas ūdens" neapkalpo namīpašumu iekšējos tīklus, tāpēc nevar atsaukties lūgumiem atkausēt aizsalušos ūdensvadus. Šādus pakalpojumus sniedz komercfirmas, kas specializējas komunikāciju apkalpošanā, taču, lai ekonomētu līdzekļus, bieži vien ēku apsaimniekotāji paši cenšas risināt radušos problēmu un dažkārt pat ar atklātu uguns liesmu mēģina atkausēt aizsalušos ūdensvadus. Šāda rīcība savukārt rada ugunsgrēku izcelšanās draudus.

SIA „Rīgas ūdens” aicina apsekot namu pagrabos esošo komunikāciju stāvokli un, ja nepieciešams, veikt siltumizolācijas darbus, aizvērt vai salabot novārtā atstātos pagrabu vēdlodziņus, durvis vai komunikāciju lūkas.

Dalies: