Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2021/205

Iepirkuma nosaukums Kanalizācijas sūkņu stacijas Imantas 15.līnijā 10, Rīgā, ievadu elektroenerģijas uzskaites, energoapgādes galvenās sadalnes un automātikās vadības sistēmas atjaunošana
Identifikācijas numurs RŪ-2021/205
Publicēšanas datums 16.11.2021
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 07.12.2021 plkst. 11:00
Objekta apskate

Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) ieinteresētajam piegādātājam ir obligāti jāveic Pakalpojumu izpildes vietas (Objekta) apskate, lai iepazītos ar vispārējiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Pakalpojumu sniegšanu.

Pasūtītāja kontaktpersona, kas nodrošina Objekta apskati – SIA “Rīgas ūdens” Tehniskā departamenta Automātisko vadības sistēmu inženieris Sergejs Krečikovs (tālr.: 67032886, mob.tālr.: 25752599, e-pasta adrese: sergejs.krecikovs@rigasudens.lv)

Kontaktpersona

SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Vita Rubene, tālr.67088347, e-pasta adrese vita.rubene@rigasudens.lv

Pievienotie dokumenti