Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

17 / 06 / 2022

Eiropas Investīciju banka Latvijas ūdenssaimniecības attīstībai piešķir finansējumu 60 miljonu eiro apmērā

  • Eiropas Investīciju banka (EIB) piešķīrusi 60 miljonu EUR finansējumu SIA “Rīgas ūdens”  - lielākajam ūdenssaimniecības atjaunošanas un paplašināšanas projektam Latvijā;
  • Aizdevums dos iespēju vairāk ieguldīt vides piesārņojuma novēršanā, galvenokārt samazinot gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņojumu, nodrošināt efektīvāku ūdens resursu izmantošanu, kā arī paaugstināt energoefektivitāti un atjaunojamās enerģijas ražošanu, no kā ieguvēji būs aptuveni 650 000 Rīgas reģiona iedzīvotāju.

EIB ir noslēgusi darījumu par finansējuma piešķiršanu ūdenssaimniecības nozares attīstībai Latvijā, parakstot aizdevuma līgumu par 60 miljoniem eiro ar SIA “Rīgas ūdens”, lielāko ūdenssaimniecības uzņēmumu Baltijas valstīs. EIB piešķirtā summa atbilst 50% kopējo projekta izmaksu, kas ir 120 miljoni eiro. Starptautiskas finanšu institūcijas tiešais aizdevums ļaus SIA “Rīgas ūdens” dažādot finansējuma avotus atlikušajai projekta izmaksu daļai, izmantojot gan pašu līdzekļus, gan Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļus, gan komercbanku kredītus.

EIB finansētais ūdenssaimniecības projekts Latvijā sniegs iespēju pieslēgt pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai vairāk mājsaimniecību, kā arī renovēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, nodrošinot to funkcijas pastāvīgi augstā kvalitātē. Tādējādi projekts dos būtisku ieguldījumu vides aizsardzībā, kā arī nodrošinās ES klimata pārmaiņu novēršanas jomas pasākumus Rīgas reģionā.

Galvenais šī EIB investīciju projekta nolūks ir nodrošināt rentablu, nepārtrauktu un drošu ūdens attīrīšanu, ūdens piegādi, kanalizācijas ūdeņu savākšanu un attīrīšanu saskaņā ar EIB kā Eiropas Savienības klimata bankas politiku, kā arī vides un normatīvajām prasībām.

EIB viceprezidents Tomass Estross (Thomas Östros): “Es lepojos ar EIB atbalstu šim nozīmīgajam ūdenssaimniecības projektam Latvijā. Šis projekts sniedz ieguldījumu vides aizsardzībā saskaņā ar EIB kā ES klimata bankas mērķi. Mēs palielinām savu finansējumu tādiem klimata neitralitātes pasākumu projektiem kā šis, un šis vides un sabiedrības veselības projekts atbalsta ES ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšanu prioritārā reģionā, attīstot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pakalpojumu kvalitāti Rīgas un visas Latvijas attīstības labā.” 

SIA “Rīgas ūdens” valdes priekšsēdētājs Krišjānis Krūmiņš: “Šis finansējums sniegs mums iespēju īstenot gan Rīgas ūdenssaimniecības infrastruktūras regulāru atjaunošanu, gan tās modernizāciju atbilstoši mūsu stratēģiskajiem mērķiem. Rīgā ir ļoti svarīgi mājsaimniecībām palielināt pilsētas centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieejamību, veicinot kvalitatīvāku, drošāku dzīves vidi un mazinot vides piesārņojumu. Tāpēc plānojam arī veikt atjaunošanas darbus Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva”, nodrošinot pastāvīgi augstu notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti. Mums ir gandarījums arī par to, ka EIB, piešķirot šo finansējumu, ir novērtējusi SIA “Rīgas ūdens” pārvaldību un finanšu stāvokli kā atbilstošu bankas finansēšanas politikai. Šis līgums ar EIB  sniedz mums labvēlīgus nosacījumus, piemēram, atmaksas periodu līdz 17 gadiem,  samazinot SIA “Rīgas ūdens” finansējuma piesaistes izmaksas un nodrošinot stabilitāti mūsu mērķu sasniegšanā ilgtermiņā.”

Dalies: