Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

10 / 10 / 2019

Dzīvojamās ēkās bez skaitītājiem mājas ievadā var palielināties rēķini par ūdeni

Šajās dienās rīdzinieki saņem rēķinus par septembrī patērēto ūdeni, un divdesmit dzīvojamo māju iedzīvotājiem varētu nākties saskarties ar nepatīkamu pārsteigumu. No 1. septembra SIA “Rīgas ūdens” divdesmit SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldītajos dzīvojamos namos ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma noteikšanai piemēro pašvaldības noteiktās ūdens patēriņa normas iedzīvotājam diennaktī. Līdz šim tajās tika ņemti vērā pārvaldnieka sniegtie dati par dzīvokļos ierīkoto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem, diemžēl šajās ēkās joprojām netiek risināts jautājums par komercuzskaites mēraparātu mezglu izbūvi. Šīs mājas ir:

 • Aviācijas iela 2
 • Aviācijas iela 37
 • Bauskas iela 71
 • Bēnes iela 7
 • Buļļu iela 43 k-1
 • Daugavgrīvas iela 41a
 • Dzintara iela 105
 • Embūtes iela 12
 • Festivāla iela 4
 • Festivāla iela 6
 • Gaigalas iela 11
 • Indriķa iela 14
 • Kalna iela 64
 • Krūzes iela 33
 • Ļaudonas iela 20
 • Madonas iela 16 k-2
 • Nīcgales iela 41
 • Parādes iela 1b
 • Plēksnes iela 2
 • Stopiņu iela 12

Ministru kabineta noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu paredz, ka objektos, kuros nav uzstādīts komercuzskaites mēraparāts, ūdens patēriņa noteikšanai piemēro pašvaldības noteiktās ūdens patēriņa normas iedzīvotājam diennaktī, kā arī informāciju par personu skaitu, kuras lieto pakalpojumu konkrētajā nekustamajā īpašumā. SIA “Rīgas ūdens” jau pērn oktobrī vērsa pārvaldnieku uzmanību uz nepieciešamību risināt jautājumu par mezgla izbūvi, sākotnēji dodot termiņu līdz šā gada 1. februārim, vēlāk to pagarinot līdz 1. augustam. Jāuzsver, ka dzīvokļu īpašnieku pienākums nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi ēkas ievadā ir noteikts Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” un citi dzīvojamo māju pārvaldnieki ir lūguši līdz 2020. gada 1. janvārim pagarināt šo termiņu un turpināt ņemt vērā dzīvokļos ierīkoto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus. Attiecībā uz 436 dzīvojamām mājām šāds termiņa pagarinājums bija iespējams, jo saņemta informācija par tajās veiktajām darbībām komercuzskaites mēraparātu mezglu izbūvei, savukārt 20 mājās dzīvokļu īpašnieku pretestības vai citu apstākļu dēļ šāda izbūve netiek plānota. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” informēts, ka attiecībā uz šiem objektiem lūgums pagarināt termiņu minēto mezglu ierīkošanai nav pamatots ar objektīviem apstākļiem. Attiecībā uz citām dzīvojamām mājām, kuru ūdensvada ievadā vēl nav izbūvēts komercuzskaites mēraparāta mezgls, dzīvokļos esošo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi tiks ņemti vērā līdz 2020. gada 1. janvārim.

Dalies: