Rakšanas darbu atļaujas saņemšana

SIA “Rīgas ūdens” izsniedz rakšanas darbu atļauju būvdarbu veikšanai centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas aizsargjoslā pamatojoties uz Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošiem noteikumiem Nr.17 “Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi.”
Lasīt vairāk »

Gruntsūdens novadīšana SIA “Rīgas ūdens” centralizētā kanalizācijas sistēmā

Gruntsūdens novadīšana SIA „Rīgas ūdens” centralizētā kanalizācijas sistēmā saskaņojama, pamatojoties uz Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošiem noteikumiem Nr.17 “Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi.”
Lasīt vairāk »