Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

08 / 12 / 2020

Uzsākti ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbi Berģos

Šonedēļ ar būvdarbiem Mākoņu un Andas ielās uzsākta ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Berģos. Būvdarbus veic SIA “Binders”.

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Berģos ietilpst Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda atbalstītajā “Ūdenssaimniecības attīstības Rīgā, 5. kārtas” projektā. Tā ietvaros paredzēts nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgšanas iespējas Imantas ziemeļrietumu daļā, Berģu dienvidu daļā (Rīgas administratīvās teritorijas robežās) un Beberbeķos. Būvvaldē jau ir saskaņoti arī būvprojekti par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Imantā un Beberbeķos, un tuvākajā laikā tiks noslēgti līgumi par būvdarbu veikšanu minētajās apkaimē.

Šī projekta mērķis ir attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot minētajām apkaimēm pieslēgšanās iespējas centralizētajām SIA “Rīgas ūdens” sistēmām. Projekta kopējie izdevumi ir 26 006 448 eiro, no kuriem daļa tiks segta no ES Kohēzijas fonda līdzekļiem, nosakot šī finansējuma griestus 9 932 725 eiro apmērā. Pārējais finansējums tiks segts no SIA “Rīgas ūdens” līdzekļiem.

berģi1

UZZIŅAI

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Berģos plānota sekojošās ielās: Andas iela, Andreja iela, Augstienes iela, Baibas iela, Baņutas iela, Berģu ielā (no Vējdzirnavu ielas līdz Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālei “Ezerkrasti”), Cīnītāju iela, Gatiņa iela, Jaunības iela, Kārļa Egles iela, Kraujas iela, Lejasciema iela, Leldes iela, Madaru iela, Maltuves iela, Mākoņu iela, Negaisa iela, Rijas iela, Sīkā iela, Tadenavas iela, Tota iela, Uguns iela, Ulža iela, Upesciema ielā līdz Rīgas pilsētas robežai, Zaļumu iela, Zanes iela.

berģi2

Dalies: