Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2021/223

Iepirkuma nosaukums Ūdensvada pārbūves Rīgā, Kungu ielā, posmā no Minsterejas ielas līdz 11.novembra krastmalai, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Identifikācijas numurs RŪ-2021/223
Publicēšanas datums 23.12.2021
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 20.01.2022 plkst. 11:00
Kontaktpersona

SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālr.67088437, e-pastaadrese: ieva.aprane@rigasudens.lv.

Piezīmes

Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ir iespēja saņemt SIA “REM PRO” izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā “Ūdensvada tīkla Rīgā, Kungu ielā posmā no Ministrejas ielas līdz aizbīdnim Nr.589 13.janvāra ielā, pārbūve” elektroniskā formātā, pirms tam nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi ieva.aprane@rigasudens.lv un pieprasījumam pievienojot konfidencialitātes apliecinājumu saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma pielikumu Nr.12 (ar Būvprojektu minimālā sastāvā nodotās informācijas aizsardzības nolūkā) un pilnvaru, ja pieprasījumu veic Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis.

Pievienotie dokumenti