Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2021/222

Iepirkuma nosaukums Ūdensvada pārbūve Rīgā, Jaunciema gatvē, posmā no Emmas ielas līdz Mīlgrāvim
Identifikācijas numurs RŪ-2021/222
Publicēšanas datums 30.12.2021
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 27.01.2022 plkst. 10:30
Kontaktpersona

SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciālists Arnis Kalekaurs, tālr.67088428, e-pasta adrese: Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv .

Piezīmes

Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ir jāsaņem Būvprojekts un Finanšu piedāvājuma veidne elektroniskā formātā, pirms tam nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi Nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai un pieprasījumam pievienojot konfidencialitātes apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma Pielikumu Nr.9 (ar Būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā) un pilnvaru, ja pieprasījumu veic Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis