Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2021/225

Iepirkuma nosaukums SIA “Rīgas ūdens” dūņu krātuves “Vārnukrogs 2014” dūņu apstrādes metožu izpēte smaku samazināšanai
Identifikācijas numurs RŪ-2021/225
Publicēšanas datums 30.12.2021
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 25.01.2022 plkst. 11:00
Kontaktpersona

SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste IevaAprāne, tālr.67088437, e-pasta adrese: ieva.aprane@rigasudens.lv.

Pievienotie dokumenti