Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2021/204

Iepirkuma nosaukums Reaģenta - flokulanta piegāde (Supply of Reagent - Flocculant)
Identifikācijas numurs RŪ-2021/204
Publicēšanas datums 24.11.2021
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 15.12.2021 plkst. 11:00
Kontaktpersona

SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Inga Frolova, tālr.67032855, e-pasta adrese: inga.frolova@rigasudens.lv.

 

 

Pievienotie dokumenti