Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

06 / 08 / 2019

Pagarināts līdzfinansējuma saņemšanas termiņš pieslēgumiem centralizētajiem tīkliem

Rīgas dome veikusi grozījumus saistošajos noteikumos Nr.67 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai”. Grozījumi paredz, ka termiņš, līdz kuram var ierīkot pieslēgumus un par to saņemt pašvaldības līdzfinansējumu būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai, ir pagarināts līdz 2020.gada 1.aprīlim.

Pieslēdzot dzīvojamo māju centralizētajai kanalizācijas un centralizētajai ūdensapgādes sistēmai, nekustamā īpašuma īpašniekam ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 1700 eiro. Savukārt pieslēdzot dzīvojamo māju centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 1200 eiro.

Kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai nosaka Rīgas domes 2018.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr. 67 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai”.

Šī lēmuma mērķis ir aicināt iedzīvotājus pieslēgt savus nekustamos īpašumus centralizētajiem inženiertīkliem, konkrēti – tās dzīvojamās mājas, kurām līdz zemes gabala robežai ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas atzari vai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari šādu pieslēgumu ierīkošanai. Šādi atzari tika izbūvēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta” ietvaros Mārupes - Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās, Katlakalnā un Bolderājā

Plašāka informācija par pašvaldības līdzfinansējumu sadaļā PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS PIESLĒGUMIEM

 

Dalies: