Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2021/224

Iepirkuma nosaukums Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas Rīgā, Imantas 15.līnijā 10, ēkas fasādes atjaunošana, jumta seguma nomaiņa un zibensaizsardzības sistēmas izbūve
Identifikācijas numurs RŪ-2021/224
Publicēšanas datums 29.12.2021
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 20.01.2022 plkst. 11:00
Objekta apskate

Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) ieinteresētajiem piegādātājiem ir obligāti jāveic Darbu izpildes vietas apskate, ierašanās laiku ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu iepriekš saskaņojot ar Apsaimniekošanas un resursu pārvaldības daļas Nekustamā īpašuma sektora būvinženieri Māri Volosovski (mob.tālr.26119052, e-pasta adrese: maris.volosovskis@rigasudens.lv).

Kontaktpersona

SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Inga Frolova, tālr.67032855, e-pasta adrese: inga.frolova@rigasudens.lv.