Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2019/122

Iepirkuma nosaukums Informācijas loģistikas pakalpojumi
Identifikācijas numurs RŪ-2019/122
Publicēšanas datums 15.08.2019
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 12.09.2019 plkst. 11:00
Kontaktpersona

Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA „Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Vita Rubene, tālrunis: 67088347, e-pasta adrese: vita.rubene@rigasudens.lv, Rīgā, Z.A.Meierovica bulv.1, Rīga, LV-1495, 3.korp. 306.kab.

Pievienotie dokumenti