Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2021/209

Iepirkuma nosaukums Hlora piegāde (Supply of chlorine)
Identifikācijas numurs RŪ-2021/209
Publicēšanas datums 24.11.2021
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 15.12.2021 plkst. 10:00
Kontaktpersona

SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālr.67088437, e-pasta adrese: ieva.aprane@rigasudens.lv

Pievienotie dokumenti