Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2021/220

Iepirkuma nosaukums Drošības sistēmu uzturēšana
Identifikācijas numurs RŪ-2021/220
Publicēšanas datums 06.01.2022
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 08.02.2022 plkst. 11:00
Objekta apskate

Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) ieinteresētajiem piegādātājiem tiek nodrošināta iespēja veikt objektu un tajā esošo drošības sistēmu apskati.

Apskati norādītajā termiņā darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00 nodrošina SIA “Rīgas ūdens” Informācijas tehnoloģijas daļas vadītājs Raimonds Arājs, mob.tālr.22007717, e-pasta adrese: raimonds.arajs@rigasudens.lv

Kontaktpersona

SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Vita Rubene, tālr.67088347, e-pasta adrese: vita.rubene@rigasudens.lv