Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2021/194

Iepirkuma nosaukums Atomabsorbcijas spektrofotometra piegāde
Identifikācijas numurs RŪ-2021/194
Publicēšanas datums 07.01.2022
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 31.01.2022 plkst. 11:00
Kontaktpersona

Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Inga Frolova, tālr.67032855, e-pasta adrese: inga.frolova@rigasudens.lv

Pievienotie dokumenti