Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Aicinām legalizēt nelikumīgos pieslēgumus

Apsekojot ūdensvada un kanalizācijas inženiertīklus, nereti tiek konstatēti gadījumi, kad nekustamie īpašumi ir patvaļīgi pievienoti centralizētajai ūdensapgādes un/vai notekūdeņu kanalizācijas sistēmai, nenoslēdzot ar Rīgas ūdeni līgumu par pakalpojumu lietošanu. 

nelegālie pieslēgumi.jpg

Aicinām šos pakalpojumu izmantotājus noslēgt līgumus, lai izvairītos no dažādām sankcijām, tostarp ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu, kā arī kompensācijas aprēķina piedzīšana tiesvedības ceļā.

Realizējot Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētos projektus, pēdējos 10 gados daudzviet galvaspilsētā izbūvēta jauna centralizētā ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēma ar atzariem līdz nekustamo īpašumu (zemes gabalu) robežai. Lai legāli pieslēgtos šiem atzariem un saņemtu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, objektu īpašniekiem nepieciešams sakārtot tehnisko dokumentāciju un noslēgt līgumu ar Rīgas ūdeni, taču daudzi joprojām pieslēgumus ir veikuši patvaļīgi un izmanto pakalpojumus, par tiem nemaksājot.

Līdz šim ir veiktas ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmas pieslēgumu pārbaudes Mārupē, pilsētas administratīvās teritorijas robežās (Bieriņos), un jau tuvākajā laikā līdzīgas plānveida pārbaudes gaidāmas arī Vecāķos, Dārzciemā, Šampēterī un citos rajonos. Neatkarīgi no tā, kuros gados veikts pieslēgums, Rīgas ūdens aicina to legalizēt un noslēgt līgumu ar uzņēmumu. 

UZZIŅAI

Kārtība, kādā tiek aprēķināta kompensācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu:

- patērētā ūdens vai novadīto notekūdeņu daudzumu aprēķina, ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu attiecīgi caur ūdensapgādes ievadu vai kanalizācijas izvadu 24 stundas diennaktī, skaitot no pārkāpuma izdarīšanas dienas.

Ja pakalpojuma lietotājs, kura nekustamais īpašums ir patvaļīgi pievienots centralizētajai ūdensapgādes un/vai sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmai, iesniedz Rīgas ūdens Klientu apkalpošanas centrā iesniegumu līguma slēgšanai par minēto pakalpojumu lietošanu, Rīgas ūdens  var izskatīt iespēju noteikt kompensāciju nevis ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu caur ūdensapgādes ievadu vai kanalizācijas izvadu, bet pēc faktiskā patēriņa, t.i., pēc aprēķinātā ūdens daudzuma ūdensapgādes un/vai notekūdeņu kanalizācijas novadīšanas periodā.

Pēc plašākas informācijas var vērsties Rīgas ūdens  Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Brīvības ielā 49/53. Pieņemšanas laiks: darba dienās no plkst. 8.00 līdz 19.00. Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis:  80002122.

Dalies: