Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Tiešie maksājumi

Saskaņā ar 15.01.2015. grozījumiem Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā pārvaldnieku pārziņā esošo dzīvojamo māju īpašniekiem ir iespēja veikt tiešus maksājumus norēķinos ar attiecīgā pakalpojumu sniedzēju.

SIA "Rīgas ūdens" likumdošanā noteiktajā kārtībā un termiņos ir veicis aprēķinus un informējis dzīvojamo māju pārvaldniekus par tiešo maksājumu izmaksām:

  • rēķina apkalpošanas izmaksas - 2,14 EUR (bez PVN);
  • pasta pakalpojumu izmaksas - 0,50 EUR (bez PVN);
  • parāda piedziņas izmaksas, kas tiek noteiktas pēc mājas pārvaldnieka atsevišķa pieprasījuma, ņemot vērā dzīvojamās mājas īpašnieku maksātspēju.

Rēķina apkalpošanas izmaksas tiek aprēķinātas, pieņemot, ka katras dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu aprēķina un paziņo pārvaldnieks.