Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Izsludinātie iepirkumi Rīgas ūdens Iepirkumu procedūras paredzētajā kārtībā

Piedāvājumus izsludinātiem iepirkumiem lūgums nodot pie ieejas teritorijā Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, sarga ēkā

Izsludinātie iepirkumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā

Identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas datums
IDRŪ-2020/9KF Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas Berģos, Imantā un Beberbeķos būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība 08.06.2020