Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Izsludinātie iepirkumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā

Identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas datums
IDRŪ-2020/3 Apsardzes pakalpojumi 13.03.2020