Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Plānotie iepirkumi un noslēgtie iepirkumu līgumi

SIA “RĪGAS ŪDENS” IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ (iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena pārsniedz EUR 45 000):

Iepirkumu uzsākšanas plāns 2020. gada maijam dow.svg

Informācija par 2020. gada maijā noslēgtajiem iepirkuma līgumiem dow.svg

 

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU IEPIRKUMU LIKUMĀ NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ:

Iepirkumu uzsākšanas plāns 2020. gada februārī

2020. gadā noslēgtie iepirkumu līgumi

2019. gadā noslēgtie iepirkumu līgumi

2018. gadā noslēgtie iepirkumu līgumi

2017. gadā noslēgtie iepirkumu līgumi

Grozījumi iepirkuma līgumos, kas noslēgti līdz 01.04.2017.

Iepirkumu arhīvs